Használati feltételek

Használati feltételek:

Essity Hungary Kft.
székhelye: H-1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Cégjegyzékszáma: 01-09-716945
Adószáma: 10187502-2-44

(A továbbiakban “Essity”, vagy “mi”, illetve “minket”)

Az ezen a weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található anyagokat az Essity szolgáltatja ügyfelei számára, kizárólag tájékoztatási célokra. Egyedi példányok letölthetők az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.
Az erről a weboldalról letöltött bármilyen anyag esetén a felhasználó elfogadja az alábbi használati feltételeket. Ha ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, úgy kérjük, ne használja ezt a weboldalt, és ne töltsön le semmilyen anyagot onnan.

Védjegyinformációk

Minden név, embléma és védjegy az Essity, leányvállalatai, kapcsolt vállalatai vagy engedélyezői, illetve vegyesvállalati partnerei tulajdonát képezi. Az Essity védjegyei és márkanevei csak a jelen Használati feltételekben leírtak szerint, vagy az Essity előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel.

Az Essity védjegyeinek bármilyen felhasználásához az Essity termékeinek reklámozása és promóciója során a megfelelő jóváhagyások beszerzése szükséges.

Korlátozott használat/ Egy felhasználós licenc

Az ezen a webhelyen található minden tartalom (ideértve a szövegeket, grafikákat, logókat, gombikonokat, képeket, hangklipeket és szoftvereket is) az Essity vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik, amelyeket a magyar és a nemzetközi szerzői jogi jogszabályok védik. Az ezen az oldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása vagy terjesztése sértheti a szerzői jogokat, a védjegyeket és/vagy más törvényeket, és ezért az ilyen felhasználás polgári, valamint büntetőjogi szankciókkal sújtható.

Ezt a weboldalt vagy annak bármely részét tilos sokszorosítani, másolni, eladni, viszonteladni vagy más módon felhasználni olyan kereskedelmi célokra, amelyet az Essity kifejezetten, írásban nem engedélyezett. A weboldalon található információk egy példánya letölthető egyetlen számítógépre személyes, nem kereskedelmi célú, belső használatra.

A felhasználó nem módosíthatja, használhatja vagy továbbíthatja az információkat semmilyen kereskedelmi célra; továbbá nem távolíthat el semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi értesítést az információkból. A felhasználó vállalja, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását, valamint köteles gondoskodni arról, hogy vállalatának minden alkalmazottja és vállalkozója – adott esetben – betartsa ezeket a korlátozásokat.

A felhasználó köteles minden vonatkozó szerzői jogi törvényi előírást betartani. A felhasználó a megtekintés során készíthet másolatokat erről a Weboldalról, és az ilyen másolatokat személyes felhasználás céljából észszerű példányszámban ki is nyomtathatja. Minden egyéb felhasználás szigorúan tilos. Az Essity előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal nem reprodukálható, és a felhasználó nem készíthet a kezdőlapon kívül más oldalra mutató hiperhivatkozást. Az Essity nem ad semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot a felhasználó számára semmilyen szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titok alapján.

A szavatosság korlátozásával kapcsolatos nyilatkozat

Az itt található információkat „ahogy van” („AS IS”) alapon, a jelen formájukban, bármiféle szavatosság vállalása nélkül bocsátjuk rendelkezésre, ideértve különösen a piacképességre, a szellemi tulajdonjogok sértetlenségére, illetve a valamely meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó helytállás kizárását is. Abban az esetben, ha az Essity hivatkozik egy harmadik fél weboldalára, az ilyen hiperhivatkozások csupán a felhasználók kényelmét szolgálják, és az Essity nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakon található információk tartalmáért vagy pontosságáért.

Az Essity semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen kárért, korlátozás nélkül ideértve az elmaradt haszonból, az üzleti tevékenység megszakításból vagy az adatvesztésből eredő károkat, amelyek az ilyen adatok felhasználásából vagy felhasználásuk ellehetetlenüléséből erednek, még akkor sem, ha az Essityt figyelmeztették az ilyen károk keletkezésének lehetőségére.

Az Essity továbbá nem garantálja azon adatok, szövegek, grafikák, linkek vagy egyéb összetevők pontosságát vagy teljességét, amelyek az ilyen információban szerepelhetnek. Az Essity bármikor, értesítés nélkül módosíthatja a Weboldal tartalmát vagy az abban leírt termékeket. Az Essity nem vállal semmilyen kötelezettséget az ezen a Weboldalon megadott információk vagy egyéb anyagok frissítésére vonatkozóan.

A felhasználó által nyújtott információk

Az Essity lehetővé teszi, hogy a felhasználók információkat, megjegyzéseket vagy más anyagokat tegyen közzé a Weboldalon, a közösségi médiahálózatokon vagy más online szolgáltatások segítségével. Ez azért történik, hogy megkönnyítsük az Essity-vel és a termékeinkkel kapcsolatos információk áramlását.

Bármilyen anyag, információ vagy egyéb kommunikáció, amelyet a felhasználó ezen a weboldalon továbbít vagy közzétesz (a továbbiakban „Kommunikáció”), nem bizalmas, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenc alatt álló és nem védjegyzett információnak minősül. Az Essity nem vállal semmilyen kötelezettséget a Kommunikációval kapcsolatban.
Az Essity szabadon közzéteheti, másolhatja, terjesztheti, saját anyagai közé beépítheti és/vagy más módon felhasználhatja a Kommunikáció bármilyen részét, ideértve bármely, a Kommunikáció részét képező képet, hangot, szöveget, illetve bármilyen más információt és adatot bármilyen kereskedelmi, vagy nem kereskedelmi célra.

Ha a felhasználó személyes adatokat ad meg ezen a Weboldalon vagy más módon az Essity részére, ezennel beleegyezik abba, hogy az Essity felhasználja ezeket az adatokat az ilyen információk kiértékelése, illetve az Essity termékeinek és szolgáltatásainak forgalmazása céljából, ideértve az adatok harmadik országokba történő továbbításának és azok az Interneten történő közzétételének jogát is. Az Essity ezeket a személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használhatja fel, és a GDPR értelmében felelős a személyes adatok ilyen feldolgozásáért. A felhasználók felvehetik a kapcsolatot az Essityvel, ha adataikat nem megfelelő módon rögzítették, vagy egyéb, a személyes adatokkal kapcsolatos problémák merülnek fel. Az Essity adatvédelmi irányelvei a következő hiperhivatkozásra kattintva olvashatók: https://actimove.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Nem tehető közzé olyan Kommunikáció, melynek tartalma sértőnek vagy más személyek magánéletét sértőnek minősül, vagy amely kereskedelmi célúnak tekinthető, vagy amely bármilyen szempontból jogellenesnek vagy nem megfelelőnek tekinthető. Az Essity törli az ilyen Kommunikációkat, amint tudomást szerezünk róluk, emellett fenntartjuk a jogot az ilyen Kommunikációt közzétevő felhasználó kizárására a Weboldalról, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokból.

Harmadik féltől származó szolgáltatások, például a Facebook használata esetén harmadik fél feltételei is alkalmazandók lehetnek. Például a Facebook minden felhasználójára és látogatójára vonatkozóan alkalmazza „A jogokról és a felelősségről szóló nyilatkozatot”, ezért mindenki számára azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt bármilyen ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatást igénybe venne.

Vegyes rendelkezések

Az Essity bármikor módosíthatja ezeket a használati feltételeket az ebben a bejegyzésben foglaltak frissítésével. Az Essity saját belátása szerint fenntartja a jogot arra, hogy (1) figyelemmel kísérjen és töröljön bizonyos bejegyzéseket; és/vagy (2) értesítés nélkül bármikor megszüntetheti a Weboldal elérhetőségét.

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely feltétele vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyul, úgy a fennmaradó feltételek és rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem érinti.

Adatvédelem

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a későbbiekben elektronikus levélben tájékoztatást kérjen az Essity termékeiről és szolgáltatásairól. Az „opt in” jelölőnégyzet bejelölésével és a kérelem megerősítésével a felhasználó tudomásul veszi, megerősíti és elfogadja, hogy a személyes adatok felhasználhatók közvetlen marketing és kutatási célokra az Essity termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban (postai úton, e -mailben és telefonon is). Ha a felhasználó az ilyen közleményeket fogadásával kapcsolatos beleegyezését követően jogosult bármikor leiratkozni minden egyes marketingkommunikációs hírlevélről a vonatkozó utasítások követésével. Az Essity a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem adhat ki személyes adatokat harmadik fél számára (az Essity ügynökségein kívül promóciós és szolgáltatástámogatási célból). Az Essity adatvédelmi irányelvei a következő hiperhivatkozásra kattintva olvashatók: [https://www.tena.co.uk/tenalady/privacy-policy].

Ezek a feltételek érvényesek minden egyéb kommunikációval kapcsolatos ellentmondás vagy következetlenség esetén is, ideértve a reklámokat vagy promóciós anyagokat is.